Regulamin

Regulamin serwisu ezotery.pl

Dzień dobry!

Serwis Ezotery dostępny pod adresem https://ezotery.pl to Twoje źródło wiedzy z zakresu ezoteryki i astrologii. Z pasją i zaangażowaniem dostarczamy Ci treści, które pomogą zrozumieć niezwykłe aspekty Twojego życia. Chcemy, abyś mógł zgłębić tajemnice snów, kosmicznych energii i wiele więcej.

Dziękujemy za zaufanie i życzymy niesamowitych odkryć!

Zespół serwisu Ezotery

§ 1 Definicje

 1. Administrator – Kamil Dęga, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Webeat Kamil Dęga”, ul. Jędrzychowska 32, 65-385 Zielona Góra, NIP: 9291809856, adres e-mail: kontakt@ezotery.pl,
 2. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://ezotery.pl,
 3. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.
 4. Treści: wszelkie informacje, dane oraz materiały dostępne w Serwisie.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Korzystając z Serwisu, Użytkownik zgadza się na niniejszy Regulamin.
 2. Użytkownikowi nie wolno kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać Treści bez zgody Administratora.
 3. Administrator jest sprzedawcą usług oferowanych w ramach Serwisu.

§ 3 Zakres świadczonych usług

 1. Serwis dostarcza Użytkownikom treści ezoteryczne i astrologiczne.
 2. Użytkownik może dodawać komentarze i zamawiać interpretacje snów.

§ 4 Realizacja usługi

 1. Interpretacja snu zostanie wysłana na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas składania zamówienia.
 2. Dążymy do tego, aby interpretacje były realizowane w ciągu 45 minut od momentu złożenia zamówienia. Jednak w szczególnych przypadkach czas realizacji może ulec wydłużeniu.
 3. W przypadku braku dostarczenia interpretacji w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia, Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację.

§ 5 Płatności

 1. Wszystkie płatności związane z zakupem usług oferowanych w Serwisie są przetwarzane przez zewnętrzną platformę płatniczą PayU.
 2. Korzystając z płatności za pośrednictwem PayU, Użytkownik akceptuje regulamin tej platformy płatniczej. Regulamin PayU oraz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania transakcji dostępne są na stronie PayU.
 3. Sprzedawca nie jest stroną umowy zawieranej między Użytkownikiem a PayU i nie jest odpowiedzialny za realizację płatności czy ewentualne spory związane z płatnościami.

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik, składając zamówienie na interpretację snu, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem standardowego 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 2. Ze względu na natychmiastowy charakter świadczonej usługi (interpretacja snu), Użytkownik jest informowany o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
 3. W związku z powyższym, w przypadku usług świadczonych przez Serwis, Użytkownik nie ma prawa do odstąpienia od umowy.

§ 7 Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą zakupionej usługi w Serwisie. Reklamacje należy kierować na adres e-mail: kontakt@ezotery.pl.
 2. Reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty zakupu lub realizacji zamówienia.
 3. Po otrzymaniu reklamacji, administrator Serwisu zobowiązuje się odpowiedzieć na nią w ciągu 7 dni, informując Użytkownika o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 4. Użytkownik, zgłaszając reklamację, zobowiązany jest do podania numeru zamówienia oraz adresu e-mail, na który realizowane było zamówienie. Podanie tych informacji jest niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

§ 8 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://ezotery.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 9 Odpowiedzialność

 1. Interpretacje snów są jedynie interpretacjami i nie gwarantują dokładności czy pełnego zrozumienia.
 2. Właściciel Serwisu nie bierze odpowiedzialności za to, jak Użytkownik wykorzysta interpretację snu.
 3. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści dodawane przez Użytkowników.

§ 10 Pozostałe postanowienia

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.09.2023.